Hot dilemma

Villkor


Bara personer över 18 bör använda Hot Dilemma. Genom att acceptera villkoren bekräftar du att du är över 18 år.

Hot Dilemma administreras av Match.com och görs varken i samarbete med, eller är sponsrat av, Facebook, Twitter eller andra sociala medier. Som ett resultat av detta, kommer varje anmälan att tas emot och behandlas av Match.com och dess partners.

För att delta i testet, måste du lämna specifika personuppgifter till Match.com. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Personuppgifter samlas in, behandlas och sparas av Match.com och kommer att användas i anonymiserad form för att skapa statistik baserat på svaren från alla deltagare.

Match.coms insamling och behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med datalagen och svensk lag. Match.com är primärt dataansvarig enligt persondatalagen och kan kontaktas via angivna kontaktuppgifter.

Som absolut huvudregel kommer Match.com inte vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part utan ditt skriftliga tillstånd.

Match.com samlar bara in dina personuppgifter, såsom namn, ålder, kön, e-postadress och liknande information, när du frivilligt lämnat sådan information till Match.com. För att ladda ner en webbsida måste din webbläsare skicka information om din IP-adress till den server där webbsidan hämtas. Därför kommer Match.com i samband med din användning av vår webbsida att erhålla information om din IP-adress. IP-adresser lagras i ett anonymiserat format och kan inte användas för att identifiera din person.

När du är registrerad i databasen har du alltid möjlighet, och rätt till, att protestera mot registreringen. Du har också möjlighet och rätt till att ta del av den information om dig som är registrerad hos oss. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen. Frågor gällande dessa uppgifter måste ställas via e-post till kampanj.se@eu.match.com

Vänligen kontakta oss om du har frågor om hur Match.com behandlar dina personuppgifter.